Vraag & antwoord
Aantal leerlingen (Vensters PO)
Geplaatst door Kennisnet op 15 maart 2017 13:38:15
Definitie

De indicator Aantal leerlingen toont het aantal leerlingen met een hoofdinschrijving op 1 oktober van een schooljaar.

Basisinformatie

Basisinformatie is:

 • Totaal aantal leerlingen van de school, met benchmark.
 • Trend van 5 jaar (zodra beschikbaar) van totaal aantal leerlingen van de school.
 • Uitsplitsing naar leeftijd (op 1 oktober), in aantallen, met benchmark.
 • Uitsplitsing naar leerjaar (BO/SBO), in aantallen, met benchmark.
 • Uitsplitsing naar verblijfsjaar (SO/VSO), in aantallen, met benchmark.

Extra informatie

Extra informatie is:

 • Verhouding aantal jongens/meisjes (in percentages), met benchmark
 • Uitsplitsing aantal leerlingen naar onderwijstype (alleen voor SO/VSO gecombineerde scholen)

Informatie in de vergelijking

 

Informatie in de vergelijking is:

 • Totaal aantal leerlingen van de school in het huidige schooljaar. 
 • Trend van drie jaar van totaal aantal leerlingen op de school.

Vergelijkingsgroep

 De vergelijkingsgroep voor deze indicator bestaat uit scholen met hetzelfde onderwijstype.

Beschikbaarheid

BO / SBO / SO / VSO

Uitzonderingen:

 • Leerjaar is niet beschikbaar voor SO en VSO
 • Verblijfsjaar is niet beschikbaar voor BO en SBO

Databron

De leerlingengegevens in het basisonderwijs vanaf 1-10-2010 zijn volgens 1-cijferbestand PO (Wet op het primair onderwijs) en komen uit BRON (Basisregister Onderwijsnummer).

Berekeningswijze

De berekeningen worden gedaan door DUO.

Validiteit en betrouwbaarheid

De leerlingaantallen zijn gebaseerd op een voorlopige of definitieve foto uit BRON (momentopname uit Basisregister Onderwijsnummer). De voorlopige foto bevat gegevens die nog niet zijn goedgekeurd door de accountant. Aan het einde van elk schooljaar ontvangt DUO een definitieve, door de accountant goedgekeurde, foto uit BRON. Op basis hiervan worden de definitieve leerlingaantallen vastgesteld.

Toelichting

De gegevens in het 1-cijferbestand PO zijn gebaseerd op zogenaamde 1-cijfer definities. Dit zijn afspraken tussen Ministerie van OCW, CBS en andere partijen om onderwijsgegevens op een eenduidige manier te ontsluiten volgens van tevoren vastgestelde definities en algoritmes.


Reacties (0)