Vraag & antwoord
Algemene gegevens school (Vensters PO)
Geplaatst door Kennisnet op 31 mei 2017 11:53:46
Definitie

De indicator Algemene gegevens school toont algemene gegevens zoals adres, schooltype en denominatie.

Basisinformatie

Basisinformatie is:

 • Naam school (1)
 • Adres (straat, postcode en plaats) (1)
 • Telefoonnummer (1)
 • E-mail (1)
 • Website van de school (1)
 • Naam bestuur waaronder de school valt (2)
 • Aantal scholen onder het bestuur
 • Website van het bestuur (2)
 • Onderwijstype (BO / SBO / SO / VSO)
 • Denominatie (openbaar/ katholiek / protestants christelijk e.d.)

Extra informatie

Extra informatie is:

 • Onderwijsconcept (Jenaplan / Montessori e.d.)
 • Foto van de school

Informatie in de vergelijking

 • Naam school
 • Adres (straat, postcode en plaats weergegeven in een kaartje)
 • Telefoonnummer 
 • Website van de school (1)
 • Toelichting van de school

Beschikbaarheid

BO / SBO / SO / VSO

Vergelijkingsgroep

 De vergelijkingsgroep voor deze indicator bestaat uit scholen het dezelfde onderwijstype.

Databron

De gegevens uit de basisinformatie worden centraal aangeleverd; dit zijn de gegevens zoals bekend bij DUO. De gegevens (1) kunnen vervolgens worden aangepast door de school zelf, met uitzondering van aantal scholen onder het bestuur, onderwijstype en denominatie. De gegevens (2) kunnen worden aangepast op bestuursniveau.

Validiteit en betrouwbaarheid

De algemene gegevens zijn voor een deel afkomstig van DUO. Daarbij gaat het om de naam- en adresgegevens van de school zoals bekend bij DUO, onderwijstype en denominatie.

Toelichting

Gekozen is om de school de mogelijkheid te geven de gegevens aan te passen omdat de gegevens die centraal bekend zijn, soms niet de meeste recente informatie is. Daarnaast wordt er soms een postadres getoond en niet het bezoekadres van de school. De school heeft dan de mogelijkheid om dit aan te passen.

LET OP: Als gegevens bij Vensters PO worden gewijzigd, zijn deze nog niet in de centrale data bij DUO gewijzigd. Dit moet de school apart doen.


Reacties (0)