Vraag & antwoord
Belangrijke ketenpartners (SO)
Geplaatst door Kennisnet op 30 november 2015 12:04:45
Definitie

Een belangrijke ketenpartner is een professionele organisatie waarmee de school op structurele wijze samenwerkt volgens vooraf opgestelde afspraken of een samenwerkingsovereenkomst.

Voor deze indicator worden de volgende categorieën onderscheiden:

 • Voor- en vroegschoolse educatie
 • Medische zorg
 • Jeugdhulp
 • Arbeidsgerelateerde organisaties
 • Onderwijs (gerelateerde) instellingen

Voor deze indicator wordt de volgende intensiteit van samenwerking onderscheiden:

 • Niet van toepassing
 • Soms
 • Regelmatig
 • Vaak

Basisinformatie

Basisinformatie is:

 • De samenwerking met ketenpartners ingedeeld in categorieën en de intensiteit van de samenwerking.

Extra informatie

Extra informatie is:

 • Een (of meerdere) samenwerkingsverband(en) waarin de school participeert. (niet voor SO cluster 1 en 2)
 • Per categorie worden vervolgens de ketenpartners getoond, waarmee wordt samengewerkt, met link naar de website van deze ketenpartner.

Databron

Dit is een decentrale indicator. De gegevens voor deze indicator worden aangeleverd door de school.

Beschikbaarheid

SO / VSO

Validiteit en betrouwbaarheid

De school is zelf verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van de gegevens van deze indicator.

 


Reacties (0)