Vraag & antwoord
Aanbod (Vensters VO)
Geplaatst door Kennisnet op 07 december 2015 10:54:38
Definitie De indicator Aanbod toont de verdeling van het aantal leerlingen over het onderwijsaanbod zoals op 1 oktober van het betreffende schooljaar bekend is.
Basisinformatie
 • De onderwijssoorten die deze school aanbiedt, uitgesplitst naar onderbouw en bovenbouw.
Informatie in de vergelijking
 • Aanbod in de onderbouw
 • Aanbod in de bovenbouw
Databron Dit is een centrale indicator. De gegevens over instellingen zijn afkomstig van Basisregistratie Instellingen en zijn vervolgens door DUO in een 1CijferVO-bestand verwerkt. DUO verzamelt en beheert de gegevens. De 1CijferVO-bestanden worden per schooljaar opgemaakt.
Berekeningswijze De berekeningen worden uitgevoerd door DUO.
Validiteit en betrouwbaarheid

Het 1CijferVO-bestand wordt samengesteld uit de gegevens over instellingen van de Basisregistratie Instellingen (BRIN) en de Basisregistratie Onderwijsnummer (BRON). De basisregistratiegegevens zijn aangeleverd en geaccordeerd door de instellingen zelf. De definitieve aanlevering van de leerlingaantallen door de school via BRON is nodig voor de bekostiging van scholen en is voorzien van een verklaring van een accountant. Dit geldt niet voor de voorlopige telling (de BRON-VO foto). DUO verzamelt, beheert en controleert de gegevens op interne consistentie. Daarmee is het uiteindelijke bestand een betrouwbare en valide weergave van het aantal leerlingen van het door de overheid bekostigde voortgezet onderwijs in Nederland.


 Onderwijssoorten

De verschillende onderwijssoorten en leerwegen zijn:

 • praktijkonderwijs
 • vmbo
 • vmbo-b
 • vmbo-k
 • vmbo-(g)t
 • havo
 • vwo
 • IB (International Baccalaureate)
 • ES (Engelse Stroom)
 • brugjaar*

* Brugjaar kan bestaan uit leerjaar 1+2 vmbo en leerjaar 1+2+3 havo/vwo. In Vensters is geprobeerd het onderwijssoort brugjaar uit te splitsen. Voor de meeste scholen is dit gelukt (soms heeft dit combinaties als vmbo-b/vmbo-k opgeleverd). Voor een aantal opleidingen was het echter niet mogelijk om brugjaar specifieker te maken, deze hebben de naam brugjaar algemeen gekregen.


Reacties (0)