Vraag & antwoord
Leerlingtevredenheid (Vensters PO)
Geplaatst door Kennisnet op 10 april 2018 10:32:00

Definitie

Deze indicator toont informatie over de tevredenheid van de leerlingen uit de groepen 6/7/8 of 7/8.

De informatie in deze indicator wordt getoond over de leerlingtevredenheid op basis van de 10 vragen (de sfeer op school, de lessen op school, het algemene rapportcijfer).

Basisinformatie

Deze indicator bestaat uit een deel van de resultaten van de enquête leerlingtevredenheid:

 • De scores op 10 van de 15 vragen van de enquête leerlingtevredenheid worden getoond (de sfeer op school, de lessen op school, rapportcijfer).
 • Daarnaast wordt over deze scores een gemiddelde tevredenheidsscore berekend.

Extra informatie

Na afname van de enquête leerlingtevredenheid in de indicator leerlingtevredenheid worden er twee rapportages aangemaakt in het ManagementVenster:

 • De rapportage 'Monitor sociale veiligheid'
  Met dit rapport kan de inspanningsverplichting rondom de monitor sociale veiligheid worden aangetoond middels een mogelijkheid om de gegevens direct door te leveren naar de Inspectie van het Onderwijs.

 • De rapportage 'Schoolklimaat en veiligheid'
  Deze rapportage bevat sturingsinformatie voor de scholen voor het sociaal veiligheidsbeleid.

 De rapportages zijn gebaseerd op een deel van de resultaten van de enquête leerlingtevredenheid:

 • De scores op 10 van de 15 vragen/stellingen van de enquête leerlingtevredenheid worden getoond (de sfeer op school, de veiligheid op school).
  De scores van 5 vragen/stellingen (de sfeer op school) komen dus zowel terug in de indicator 'Leerlingtevredenheid' als de rapportages 'Monitor sociale veiligheid' en 'Schoolklimaat en veiligheid'.

Databron

Dit is een decentrale indicator. De gegevens voor deze indicator worden aangeleverd door de school of door de partij die het onderzoek afneemt.

De afnameperiode van het tevredenheidsonderzoek loopt elk schooljaar van 1 november tot en met 30 april.

Er zijn verschillende leveranciers van tevredenheidsonderzoeken aangesloten bij Vensters. Op vensters.nl is een overzicht te vinden.
Wanneer een school een onderzoek heeft afgenomen bij een van de aangesloten leveranciers is het mogelijk om de gegevens automatisch door te sturen naar Vensters.

Wegens technische redenen is de Vensters enquêtetool in schooljaar 2017-2018 naar verwachting vanaf 8 januari 2018 te gebruiken.

Beschikbaarheid

BO/SBO/SO

Vergelijkingsgroep

Bij deze indicator wordt pas een vergelijking met het landelijk gemiddelde gemaakt wanneer 30% van de scholen deze indicator heeft gevuld.

Berekeningswijze

De vragenlijsten worden afgenomen op een 4-puntsschaal en omgerekend naar een 10-puntsschaal.

Alleen de vraag naar het rapportcijfer is hierop een uitzondering, die wordt al afgenomen in de 10-puntsschaal.

Omrekening van de overige vragen gebeurt volgens de volgende formule: 3 * score in 4-puntsschaal – 2.

Elke vraag bevat de antwoordoptie ‘weet ik niet’. Deze optie heeft geen waarde in de berekening van het gemiddelde cijfer.

Validiteit en betrouwbaarheid

De school is zelf verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van de gegevens van deze indicator.

Toelichting

Een demoversie van deze tevredenheidsenquête is te vinden op https://nl.research.net/r/DEMO-POTL?QD=CV (regulier basisonderwijs) en https://nl.research.net/r/DEMO-POTL?QD=RN (speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs).

Vragenlijst leerlingtevredenheid

Leerjaar

0. Ik zit in groep 6 / 7 8
 
De sfeer op school (Antwoordschaal: - - / - / + / + + / weet ik niet)

1. Hoe graag ga je naar school?
2. Hoe veilig voel je je op school?
3. Hoe duidelijk vind je de regels op school?
4. Heb je het naar je zin in de groep?
5. Hoe tevreden ben je over de omgang met je medeleerlingen?

De lessen op school (Antwoordschaal: - - / - / + / + + / weet ik niet)

6. Hoe tevreden ben je over wat je leert op deze school?
7. Hoe tevreden ben je over de uitleg van je juf of meester?
8. Hoe duidelijk vertelt je juf of meester wat je goed of fout doet?
9. Hoe goed helpt je juf of meester je als dat nodig is?

Rapportcijfer (Antwoordschaal: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / weet ik niet)

10. Welk rapportcijfer geef je de school?

De veiligheid op school (Antwoordschaal: nooit / soms / vaak / altijd / weet ik niet)

11. Ik word op school gepest door andere leerlingen.
12. Ik word online gepest door andere leerlingen.
13. Andere leerlingen doen mij expres pijn.
14. Ik ben bang voor andere leerlingen.
15. Mijn juf of meester helpt bij het oplossen van ruzies tussen leerlingen.

NB: Vraag 15 is alleen voor regulier basisonderwijs. Deze vraag maakt geen onderdeel uit van de enquête voor speciaal (basis)onderwijs.Bijlagen 
 
 voorbeeldformule respons 170713.xlsx (33.76 KB)

Reacties (0)