Vraag & antwoord
Organisatie van het onderwijs (Vensters PO)
Geplaatst door Kennisnet op 07 december 2015 13:14:49
Definitie

Deze indicator toont hoe een school de leerlingen groepeert en welke vakleerkrachten aanwezig zijn op de school. Een vakleerkracht is een leerkracht die een vak geeft waarvoor hij of zij specifiek is opgeleid (zie artikel 4.1 Besluit Bekwaamheidseisen onderwijspersoneel)

Basisinformatie

Getoond wordt: Hoe de leerlingen worden gegroepeerd

 • Leerstofklassen (leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd)
 • Combinatiegroepen (samenvoegen van twee leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld groep 3/4)
 • Bouwgroepen / Stamgroepen (leerlingen met verschillende leeftijden en niveaus zitten in één klas)
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen (leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten)

Extra informatie

Extra informatie is:

Welke vakleerkrachten binnen een school aanwezig zijn.

 • Bevordering van het taalgebruik
 • Duitse taal
 • Engels taal
 • Franse taal
 • Handvaardigheid
 • Muziek
 • Spel en beweging/bewegingsonderwijs
 • Tekenen
 • Godsdienst/Humanistische vorming

In het SchoolVenster worden alleen de vakleerkrachten getoond die op een school aanwezig zijn.

Beschikbaarheid

BO / SBO / SO / VSO

Databron

Dit is een decentrale indicator. De gegevens voor deze indicator worden aangeleverd door de school.

Validiteit en betrouwbaarheid

De school is zelf verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van de gegevens van deze indicator.

 


Reacties (0)