Vraag & antwoord
Ouders en school (Vensters PO)
Geplaatst door Kennisnet op 03 oktober 2017 10:29:11
Definitie

Deze indicator toont informatie over hoe de school de samenwerking met ouders organiseert. 

Basisinformatie

Basisinformatie is:

Ouderbetrokkenheid:

 • Hierover wordt aan een school de volgende vraag gesteld: met daarbij een toelichting: Wat is de visie van uw school op ouderbetrokkenheid? Toelichting: naast het beschrijven van uw visie kunt u ingaan op hoe u hier praktische invulling aan geeft.

Vrijwillige ouderbijdrage:

 • Is er sprake van een vrijwillige ouderbijdrage? 
 • Wat is de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage in euro's. 
 • Zijn er overige schoolkosten? 

Extra informatie

Extra informatie is:

Ouderbetrokkenheid:

 • Of er op de school wordt gewerkt met een school-ouderovereenkomst Hierbij wordt een korte toelichting gegeven over wat een school-ouderovereenkomst inhoudt: “ Een school-ouderovereenkomst is een document over afspraken tussen ouders en school waarin de wederzijdse verantwoordelijkheden, rechten en plichten van ouders en school worden beschreven.”
 • Of de school een keurmerk/label heeft op het gebied van ouderbetrokkenheid
 • N.v.t.
 • Nee
 • Ja, Keurmerk Ouderbetrokkenheid 3.0
 • Ja, Label Innovatie School Ouders Partnerschap
 • Ja, namelijk ... 

Ouderparticipatie:

 • Bij welke activiteiten op de school ouders worden ingezet.

Vrijwillige ouderbijdrage:

 • Welke activiteiten worden bekostigd uit de ouderbijdrage?
  • Schoolkamp
  • Schoolreis
  • Zwemles
  • Tussenschoolse opvang
  • Toetsen
  • Schoolverzekering
  • Kerst
  • Sinterklaas
  • Anders, namelijk ...

Informatie in de vergelijking

Databron

Dit is een decentrale indicator. De gegevens voor deze indicator worden aangeleverd door de school.

Berekeningswijze

Validiteit en betrouwbaarheidBijlagen 
 

Reacties (0)