Vraag & antwoord
Plaats in het voortgezet onderwijs na drie jaar (Vensters PO)
Geplaatst door Kennisnet op 07 december 2015 13:14:06
Definitie

Deze indicator toont de positie van leerlingen in het VO, in het eerste leerjaar na uitstroom uit het PO. De positie wordt getoond in relatie tot VO advies van de PO school. Getoond wordt het percentage doorstroom van PO, met schooladvies VO door PO, naar onderwijssoort+leerweg in het VO, in het derde leerjaar.

Basisinformatie

Basisinformatie is:

  • Positie in het derde leerjaar in percentage doorstroom naar onderwijssoort+leerweg in het VO, in relatie tot VO advies door PO.
  • Uitsplitsing naar VO adviezen, afgezet tegen een vergelijkingsgroep.

Extra informatie

Extra informatie is:

Getoond wordt de uitsplitsing van leerlingen met LWOO-indicatie (adviezen met LWOO in tabel in de toelichting)

Beschikbaarheid

BO/SBO

Deze indicator is (nog) niet beschikbaar voor SO en VSO.

Databron

Dit is een centrale indicator. De gegevens voor deze indicator worden aangeleverd door DUO. Het databestand “PO-VO” bevat de gekoppelde gegevens van de verschillende 1Cijferbestanden voor PO en VO waarin voor elke onderwijsdeelnemer in het bekostigd onderwijs vanaf 2010 de onderwijsroute kan worden gevolgd. Het 1Cijferbestand wordt samengesteld uit de gegevens over instellingen van de Basisregistratie Instellingen. De 1Cijferbestanden worden per schooljaar opgemaakt.

Berekeningswijze

De berekeningen worden gedaan door DUO, op basis van specificaties die opgesteld zijn binnen het project ‘Doorstroommonitor’. Dit project wordt uitgevoerd door SION (Samenwerkingsplatform Informatie Onderwijs), een samenwerkingsverband waarin alle onderwijsraden participeren.

Voor de VO adviezen door PO wordt gebruik gemaakt van de comprimeringstabel (zie bijlage). Voor de positie in het VO wordt gebruik gemaakt van de brugklasindeling, zoals deze ontwikkeld is voor Vensters VO. (wordt toegelicht in de vergadering)

Validiteit en betrouwbaarheid

Het databestand “VO-PO” is gebaseerd op (een koppeling van) de 1Cijferbestanden van PO en VO.

Het 1Cijferbestand wordt samengesteld uit de gegevens over instellingen van de Basisregistratie Instellingen. De basisregistratie gegevens zijn aangeleverd en geaccordeerd door de instellingen zelf. DUO verzamelt, beheert, controleert de gegevens op interne consistentie.

Toelichting

Adviezen op basis van Cito-score. 

N.B. Deze tabel moet periodiek worden aangepast aangezien interpretatie van de scores door Cito ook periodiek wordt aangepast. Deze gegevens zijn gebaseerd op de brochure Interpretatie van het leerlingrapport uit 2011 die wordt gehanteerd voor de scores van de Cito-Eindtoets in 2011 en 2012. De adviezen zijn gebaseerd op onderzoek van Cito naar de toelating en doorstroom van de leerlingen die in 2007 aan de Eindtoets Basisonderwijs deelnamen. De tabel die voor die tijd werd gehanteerd (gebaseerd op onderzoek naar de toelating en doorstroom van de leerlingen die in 2005 aan de Cito-Eindtoets deelnamen) was identiek. Dat betekent dat voor leerlingen die in 2010 de Cito-Eindtoets maakten (de data die wij van DUO krijgen) hetzelfde advies bij dezelfde score kan worden gehanteerd.

ScoreAdvies Schooltype
501-523 vmbo-bb
524-528 vmbo-kb
529-536 vmbo-(g)t
537-544 havo
545-550 vwo

 

 

 


Reacties (0)