Vraag & antwoord
Profiel van de school (Vensters PO)
Geplaatst door Kennisnet op 14 juli 2017 09:48:49
Definitie

De indicator Profiel van de school toont het profiel van de school in vijf kernwoorden en een toelichting.

Basisinformatie

Basisinformatie is:
  • Kernwoorden (verplicht, bestaande sectie, geen wijzigingen);
  • De missie en visie van de school; (Toelichtingen van vóór 14 juli 2017 zijn naar deze sectie verplaatst.)
  • De prioriteiten uit de missie of visie.

Extra informatie

Optionele informatie is:
  • Een beschrijving van het uitdragen van de identiteit van de school.

Informatie in de vergelijking is:

  • Vijf kernwoorden;
  • Een toelichting waarin het profiel van de school wordt beschreven.

Databron

Dit is een decentrale indicator. De gegevens voor deze indicator worden aangeleverd door de school.

Validiteit en betrouwbaarheid

De school is zelf verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van de gegevens van deze indicator.

 


Reacties (0)