Vraag & antwoord
Schooladvies en plaatsing in het vervolgonderwijs (Vensters PO)
Geplaatst door Kennisnet op 21 april 2017 09:14:47
Definitie

De indicator Schooladvies en plaatsing in het vervolgonderwijs toont het advies dat leerlingen krijgen over het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs bij het verlaten van de school, zoals opgenomen in het onderwijskundige rapport, gecomprimeerd volgens SION / Doorstroommonitor methodiek.

Basisinformatie

Basisinformatie is:

  • Uitsplitsing schooladvies naar type vervolgonderwijs, in percentages leerlingen, met benchmark
  • Uitsplitsing schooladvies naar type vervolgonderwijs met trend (5 jaar, zodra mogelijk), in aantallen en percentages, inclusief benchmark

Extra informatie

Extra informatie is:

  • Uitsplitsing schooladvies vmbo naar met en zonder lwoo, in percentages leerlingen, met benchmark.

Informatie in de vergelijking

Informatie in de vergelijking is:

  • Totaal aantal leerlingen van de school in het huidige schooljaar. 
  • Trend van drie jaar van totaal aantal leerlingen op de school.

Vergelijkingsgroep

De vergelijkingsgroepen zien er als volgt uit voor de onderwijssoorten:
  • BAO: De vergelijkingsgroep voor deze indicator bestaat uit scholen met hetzelfde onderwijstype + percentage gewogen leerlingen
  • SBO: De vergelijkingsgroep voor deze indicator bestaat uit scholen met hetzelfde onderwijstype
  • SO: De vergelijkingsgroep voor deze onderwijssoort is nog niet bepaald.

Beschikbaarheid

BO / SBO

Databron

De leerlingengegevens in het basisonderwijs vanaf 1 oktober 2010 zijn volgens 1-cijferbestand PO en komen uit BRON (Basisregister Onderwijsnummer).

Berekeningswijze

Bij het berekenen van de aantallen en percentages voor het schooladvies wordt het advies gecomprimeerd volgens de tabel in de bijlage.

Validiteit en betrouwbaarheid

De leerlingenaantallen zijn gebaseerd op een voorlopige of definitieve foto uit BRON (momentopname uit Basisregister Onderwijsnummer). De voorlopige foto bevat gegevens welke nog niet zijn goedgekeurd door de accountant. Aan het einde van elk schooljaar ontvangt DUO een definitieve, door de accountant goedgekeurde, foto uit BRON. Op basis hiervan worden de definitieve leerlingaantallen vastgesteld.

 


Reacties (0)