Vraag & antwoord
Schoolklimaat en veiligheid (Vensters PO)
Geplaatst door Kennisnet op 07 december 2015 13:13:26
Definitie

De indicator Schoolklimaat en veiligheid toont informatie over het pestprotocol en het anti-pestprogramma van de school

Basisinformatie

Basisinformatie is:

  • Het schoolveiligheidsplan
  • Het pestprotocol van de school.
  • Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld

Extra informatie

Extra informatie is:

  • Protocol e-mail, internet en sociale media
  • Protocol agressie, geweld en seksuele intimidatie
  • School- en klassenregels
  • Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)
  • Anti-pestprogramma
  • Monitoring van de sociale en fysieke veiligheid
  • Anti-pestcoördinator en/of vertrouwenspersoon

Databron

Dit is een decentrale indicator. De gegevens voor deze indicator worden aangeleverd door de school.

Berekeningswijze

De berekeningen worden gedaan door DUO.

Validiteit en betrouwbaarheid

De school is zelf verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van de gegevens van deze indicator.

 


Reacties (0)