Vraag & antwoord
Schooltijden en opvang (Vensters PO)
Geplaatst door Kennisnet op 07 december 2015 13:12:47
Definitie

De indicator Schooltijden en opvang geeft de schooltijden en het aanbod van buitenschoolse en tussenschoolse opvang van de school weer.

Basisinformatie

Basisinformatie is:

  • Traditionele schooltijden
  • Continurooster
  • Vijf gelijke dagen model
  • Bioritmemodel
  • 7 tot 7 model
  • Hoorns model
  • Anders, namelijk
 • Schooltijden Soort rooster waarvan de school gebruik maakt (meerdere opties aanvinken mogelijk):
 • Schooltijden en opvangtijden, bevraagd middels de vraag: Welke schooltijden/opvangtijden hanteert uw school?
  • Aanbod van voor-, tussen- en naschoolse opvang
  • Aanbieder van voor-, tussen- en naschoolse opvang
  • Plaats van voor-, tussen- en naschoolse opvang
  • Kosten van voor-, tussen- en naschoolse opvang

Extra informatie

Extra informatie is:

 • Of er opvang is tijdens vrije dagen en schoolvakanties

Informatie in de vergelijking

 Informatie in de vergelijking is:

 • Welke schooltijden/opvangtijden de school hanteert. 

Databron

Dit is een decentrale indicator. De gegevens voor deze indicator worden aangeleverd door de school.

Berekeningswijze

De berekeningen worden gedaan door DUO.

Validiteit en betrouwbaarheid

De school is zelf verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van de gegevens van deze indicator.

 


Reacties (0)