Vraag & antwoord
Sociale opbrengsten (Vensters PO)
Geplaatst door Kennisnet op 07 december 2015 13:12:39
Definitie

De indicator Sociale opbrengsten toont het aantal leerlingen met een hoofdinschrijving op 1 oktober van een schooljaar.

Basisinformatie

Basisinformatie is:

Getoond wordt de antwoorden op de volgende vragen:

Voor BaO/SBO/SO:

 • Wat zijn de kernwaarden van de school uit de visie op sociale opbrengsten? (etalage)
 • Wat is de visie van de school op sociale opbrengsten?

Voor BaO/SBO:

 • Wat is de werkwijze van de school op sociale opbrengsten?
 • Welke registratievorm(en) gebruikt de school om sociale opbrengsten in kaart te brengen?

Voor SO: Per kerndoel worden de antwoorden op de volgende vragen getoond:

 • Welke methode(s) gebruikt de school om aan dit kerndoel te werken?
 • Op welke wijze worden de vorderingen van de leerlingen in kaart gebracht?

De kerndoelen zijn:

 • Oriëntatie op jezelf en de wereld
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Leren leren

Extra informatie

Extra informatie: 

Voor BaO/SBO:

 • Welke methode(s) voor sociaal-emotioneel leren gebruikt de school?

Voor SO:

 • Welke mogelijkheden voor verdiepte zorg voor groepen of individuele leerlingen zijn beschikbaar binnen de school?

Informatie in de vergelijking

 Informatie in de vergelijking is:

 • Totaal aantal leerlingen van de school in het huidige schooljaar. 
 • Trend van drie jaar van totaal aantal leerlingen op de school.

Vergelijkingsgroep

 De vergelijkingsgroep voor deze indicator bestaat uit scholen het dezelfde onderwijstype.

Databron

Dit is een decentrale indicator. De gegevens voor deze indicator worden aangeleverd door de school.

Validiteit en betrouwbaarheid

De school is zelf verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van de gegevens van deze indicator.

Toelichting

De werkgroep (V)SO/SBO heeft aangegeven graag te willen aansluiten bij de Inspectie, voor de definitie en berekening van sociale opbrengsten.

Op dit moment voert de Inspectie een pilot uit onder scholen om sociale opbrengsten in kaart te brengen. Zodra resultaten bekend zijn, zal gekeken worden of het mogelijk is definitie en mogelijke berekeningswijze over te nemen. Mogelijk leidt dit tot (grote) wijzigingen in deze indicator.

 


Reacties (0)