Vraag & antwoord
Voedingsgebied (Vensters PO)
Geplaatst door Kennisnet op 07 december 2015 13:12:09
Definitie

De indicator voedingsgebied en marktaandeel verschaft inzicht in het voedingsgebied (herkomstgebieden van leerlingen) en het marktaandeel (percentage leerlingen uit een postcodegebied dat naar een bepaalde school gaat) van een school.

Basisinformatie

Basisinformatie is:

Voedingsgebied:
  • Top 3 gemeenten voedingsgebied
  • Uitsplitsing naar gemeente en postcodes, in aantallen en percentages met 4 jaar trend
  • Voedingsgebied getoond op de kaart, in categorieën percentages.


Marktaandeel:

  • Uitsplitsing naar gemeente en postcodes, in aantallen en percentages met 4 jaar trend
  • Marktaandeel getoond op de kaart, in categorieën percentages

Extra informatie

Extra informatie is:

  • Uitsplitsing voedingsgebied naar leerjaar en postcode (met gemeente), in aantallen en percentages (voor SO en VSO staat hier: leerjaar nvt)
  • Uitsplitsing marktaandeel naar leerjaar en postcode (met gemeente), in aantallen en percentages (voor SO en VSO staat hier: leerjaar nvt)

Vergelijkingsgroep

 De vergelijkingsgroep voor deze indicator bestaat uit scholen het dezelfde onderwijstype.

Beschikbaarheid

BO / SBO / SO / VSO

Uitzonderingen:

  • Leerjaar is niet beschikbaar voor SO en VSO

Databron

De leerlingengegevens in het basisonderwijs vanaf 1-10-2010 zijn volgens 1-cijferbestand PO (Wet op het primair onderwijs) en komen uit BRON (Basisregister Onderwijsnummer). De postcodegegevens komen uit GBA en worden gekoppeld aan BRON.

Berekeningswijze

Het totaal van het aantal leerlingen met een hoofdinschrijving op 1 oktober van het schooljaar per postcodegebied. Een hoofdinschrijving is een geldige inschrijving op peildatum, altijd bekostigd, anders dan LGF of crisis/observatie. Er is altijd maximaal – maar niet minimaal – één hoofdinschrijving per persoon. Bij het postcodegebied gaat het om het numerieke gedeelte van de postcode van het woonadres van de leerling op 1 oktober van het schooljaar.

Validiteit en betrouwbaarheid

De leerlingenaantallen zijn gebaseerd op een voorlopige of defintieve foto uit BRON (momentopname uit Basisregister Onderwijsnummer). De voorlopige foto bevat gegevens welke nog niet zijn goedgekeurd door de accountant. Aan het einde van elk schooljaar ontvangt DUO een definitieve, door de accountant goedgekeurde, foto uit BRON. Op basis hiervan worden de definitieve leerlingaantallen vastgesteld.

Toelichting

De gegevens in het 1-cijferbestand PO zijn gebaseerd op zogenaamde 1-cijfer definities. Dit zijn afspraken tussen Ministerie van OCW, CBS en andere partijen om onderwijsgegevens op een eenduidige manier te ontsluiten volgens van tevoren vastgestelde definities en algoritmes.

 


Reacties (0)