Vraag & antwoord
Voor- en vroegschoolse voorzieningen (Vensters PO)
Geplaatst door Kennisnet op 07 december 2015 13:11:44
Definitie

Deze indicator toont informatie over het aanbod van voor- en vroegschoolse voorzieningen van de school en van organisaties waar de school een samenwerking mee heeft.

Basisinformatie

Basisinformatie is:

Getoond wordt: Of de school een VVE-school is Indien de school een VVE-school is: Of de school bij het aanbieden van VVE samenwerkt met andere partijen.

 • Nee, de peuterspeelzaal/het kinderdagverblijf is in eigen beheer van de school.
 • Ja, met peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in het gebouw van de school.
 • Ja, met peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in de wijk.

Indien de school geen VVE-school is: Of de school samenwerkt met andere partijen:

 • Nee, de school werkt niet samen met peuterspeelzaal/kinderdagverblijf.
 • Nee, de school heeft een peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in eigen beheer
 • Ja, met peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in het gebouw van de school.
 • Ja, met peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in de wijk.

Extra informatie

Extra informatie is:

Indien een school een VVE-school is, worden twee extra vragen gesteld:

1. Welk(e) VVE-programma(’s) door de school gebruikt worden. Integrale programma’s:

 • Doe meer met Bas
 • Kaleidoscoop
 • KO-totaal
 • Peuterplein/Kleuterplein
 • Piramide
 • Speelplezier
 • Sporen
 • Startblokken/Basisontwikkeling
 • Anders, namelijk:

Aanvullende programma’s:

 • Ben ik in Beeld
 • Boekenpret
 • Instapje
 • Jij bent belangrijk (JBB)
 • Opstap
 • Opstapje
 • Overstap
 • Taallijn
 • Anders, namelijk:

2. Hoe de school de samenwerking met de peuterspeelzaal/het kinderdagverblijf en de doorlopende leerlijn invult (open vraag).

Databron

Dit is een decentrale indicator. De gegevens voor deze indicator worden aangeleverd door de school.

Berekeningswijze

De berekeningen worden gedaan door DUO.

Validiteit en betrouwbaarheid

De school is zelf verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van de gegevens van deze indicator.

 


Reacties (0)