Vraag & antwoord
Moet ik de enquête tevredenheid in alle leerjaren en onderwijssoorten afnemen? (Vensters VO)
Geplaatst door Kennisnet op 08 september 2016 16:52:23

Scholen die de tevredenheid en sociale veiligheid van leerlingen elk schooljaar bevragen in elk leerjaar en elke onderwijssoort, voldoen aan de wet Sociale Veiligheid.
Monitoring onder bijvoorbeeld één leerjaar of één afdeling is onvoldoende wat betreft de Inspectie van het Onderwijs.

Wanneer zijn de resultaten van het onderzoek tevredenheid leerlingen representatief?

Het is belangrijk dat de afname van de enquête aansluit bij de situatie van de school en dat het onderzoek een goed beeld geeft van alle leerlingen. Daarnaast is het belangrijk dat de Inspectie goed zicht krijgt op de beleving van de sociale veiligheid van de leerlingen van de school. Dit kan door middel van monitoring onder goed over de school gespreide leerjaren (bijvoorbeeld alle leerlingen uit het eerste-, derde-, en examenjaar), steekproeven van enkele leerlingen uit alle klassen, of een bevraging van alle leerlingen.

Wanneer je een tevredenheidsenquête via Vensters afneemt, of via een van de aangesloten leveranciers aan Vensters levert, dan biedt Vensters een visuele weergave van de betrouwbaarheid van de respons. Vensters heeft afspraken gemaakt met de Inspectie van het Onderwijs dat scholen die aan de berekening van Vensters voldoen (minimale vereiste betrouwbaarheid), ook voldoen aan de Wet Sociale Veiligheid. In de bijlage van de definitie van Tevredenheid Leerlingen (Vensters VO) kan je een voorbeeldberekening vinden.

Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor de invulling van representativiteit. Mochten de enquêteresultaten volgens de berekening van Vensters niet representatief zijn, dan kan de Inspectie van het Onderwijs hier extra vragen over stellen, bijvoorbeeld tijdens een inspectiebezoek.


Reacties (0)