Vraag & antwoord
Ik wil een uitgesloten score van een leerling toch laten meetellen bij de berekening van de gemiddelde score. Kan dat? (Vensters PO)
Geplaatst door Kennisnet op 03 april 2017 10:33:14

Vanaf eind 2016 zal het mogelijk zijn om leerlingen die worden aangeduid als "Kort op school" of "Kort in Nederland" als groep mee te kunnen laten rekenen.

Er is voor gekozen om de overigeĀ rekenregels altijd toe te passen, ook als daardoor leerlingen worden uitgesloten die het gemiddelde omhoog zouden halen. Dit is gedaan zodat we een eenduidig cijfer kunnen tonen. Over de scores die niet meegeteld worden is gezegd dat de school er niet zoveel aan kan doen dat een leerling die score behaald heeft, of die score nu hoog of laag is. Daarom wordt deze niet meegeteld in de gemiddelde score van de school. Hiermee heeft Vensters de wens van scholen gevolgd om de regels van de Inspectie van het Onderwijs zo dicht mogelijk te volgen.

Het systeem van rekenregels is de best mogelijke benadering die we geautomatiseerd kunnen uitvoeren voor alle scholen in Nederland. Ook de inspectie erkent dat dit de best mogelijke benadering is. Over dit systeem heeft ook afstemming plaatsgevonden met scholen. Zij hebben aangegeven geen voorstander te zijn van de 'omgekeerde vink optie' (dus 'nee' op ' ja' kunnen zetten). Daarnaast kan het altijd gebeuren dat er afwijkingen met de score van de inspectie voorvallen, omdat we over een ander basisbestand beschikken. Dit is niet te voorkomen.


Reacties (0)