Vraag & antwoord
Inloggen op het beveiligde deel van cfi/duo
Geplaatst door Kennisnet op 12 februari 2013 10:06:55
Deze handleiding is voor gebruikers van Zaken doen, het beveiligde deel van cfi.nl. De beheerder bevoegd

gezag (bg-beheerder) kan een gebruiker hiervoor autoriseren. Zaken doen is bereikbaar via de knop Inloggen
in de servicebalk.


Waarom rechten verlenen?
Sinds september 2006 vindt u informatie over de bekostiging van het onderwijs op cfi.nl. Deze website is
openbaar toegankelijk. Een toegangscode is alleen nodig voor Zaken doen, het beveiligde deel van de site
waarin privacygevoelige informatie staat en waar de e-formulieren, voor het digitaal doorgeven van mutaties of
aanvragen van subsidies, zijn geplaatst.
Met ingang van januari 2010 plaatst DUO Zoetermeer meer e-formulieren in Zaken doen.

2. Algemeen

2.1. Inleiding
Om via Inloggen toegang te krijgen tot Zaken doen heeft u een werkend Entreeaccount nodig. Zonder dat
Entreeaccount kunt u niet op Zaken doen werken.

2.2. Aanmaken Entreeaccount

Entree is de toegang voor het onderwijsveld. Voor vragen over het aanmaken en gebruiken van een
Entreeaccount kunt u contact opnemen met de helpdesk van Kennisnet 0800-3212233 of uw vraag stellen op
de website van Entree, http://trinicom.kennisnet.nl/

Instructie account aanmaken
· Ga naar www.cfi.nl.
· Kies ‘Inloggen’, rechtsboven in de servicebalk.
· Kies de knop ‘nog geen Entreeaccount’ en volg de stappen.

2.3 Het inloggen
Instructie inloggen

· Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in en kies ‘Inloggen’.

3. Aanvragen gebruikersrechten


Voor het aanvragen van toegangrechten moet u algemene gegevens zoals uw achternaam en voornaam enz.
tot aan de keuze ‘Gewenst niveau’ invullen.
Daarnaast vraagt het systeem specifieke gegevens die duidelijk maken voor welke rol u rechten aanvraagt.

U kunt rechten aanvragen als:
* medewerker van een bevoegd gezag
* medewerker van een school of instelling
* medewerker van een administratiekantoor


Deze mogelijkheden vindt u in het menu onder de link ‘Gewenst niveau’.

De aanvraag gaat vervolgens naar uw bg-beheerder.
De bg–beheerder beoordeelt de aanvraag, verleent de toegang en kent de bijbehorende rechten toe.
Hierna kunt u via Inloggen gebruik maken van Zaken doen.


4. Begrippenlijst


Beheerder bevoegd gezag (bg-beheerder)
Is door het bestuur van een onderwijsorganisatie aangewezen om de toegangsrechten tot de beveiligde delen
van cfi.nl uit te geven en te beheren. Per bevoegd gezag is er één beheerder.
 

Entree
Via Entree van Kennisnet logt u in op websites van onderwijsinstellingen en –organisaties waarvoor u rechten
heeft. Entree verzamelt de voor de gebruiker actieve rechten.
 

Gebruiker
Een persoon die rechten (nodig) heeft om via Inloggen toegang te krijgen tot Zaken doen. DUO Zoetermeer
onderscheidt drie soorten gebruikers:
- een medewerker van een bevoegd gezag
- een medewerker van een administratiekantoor
- een medewerker van een school of instelling

Toegangsrecht
Geeft via Inloggen in de servicebalk van cfi.nl toegang tot de beveiligde delen van Zaken doen.

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
CFI en de IB-Groep vormen vanaf januari 2010 één organisatie: Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).
DUO heeft twee vestigingen DUO Zoetermeer en DUO Groningen.


Reacties (0)