Vraag & antwoord
Waar komt de informatie in de indicator Schooladvies en plaatsing vandaan? (Vensters VO)
Geplaatst door Kennisnet op 16 september 2016 10:22:20

De informatie in de indicator "Schooladvies en plaatsing" komt uit het eencijferbestand vo (peildatum: 1 oktober). Van elke leerling in het vo staat in het eencijferbestand wat het basisschooladvies is van deze leerling. Dit basisschooladvies wordt in deze indicator vergeleken met het gevolgde onderwijssoort in het meest recent beschikbare schooljaar.

Let wel: de onderwijssoorten onder de grafiek geven aan wat het basisschooladvies is, niet welke onderwijssoort de leerling nu volgt op de vo-school.
Een paarse balk betekent bijvoorbeeld: # leerlingen op deze school hebben basisschooladvies x gekregen, maar volgen nu een onderwijssoort beneden het niveau van het basisschooladvies.


Reacties (0)