Vraag & antwoord
Schooladvies en plaatsing (VO)
Geplaatst door Kennisnet op 22 juni 2017 15:15:00
Definitie De indicator Schooladvies en plaatsing toont het percentage leerlingen in leerjaar drie dat op, boven en onder het niveau van het basisschooladvies zit.
Uitzondering op definitie De volgende leerlingen worden buiten beschouwing gelaten:
 • Leerlingen waarvan geen basisschooladvies bekend is;
 • Leerlingen die van buiten het bekostigde onderwijs komen;
 • Leerlingen die uit het buitenland komen;
 • Leerlingen die in leerjaar één of twee niet op deze school hebben gezeten;
 • Leerlingen die in leerjaar drie zijn blijven zitten.
Basisinformatie Standaard wordt getoond:
 • Het percentage leerlingen dat in leerjaar drie respectievelijk onder, op en boven het niveau van het basisschooladvies onderwijs volgt.
 • Alleen leerlingen die in leerjaar één, twee èn drie op de betreffende school zitten, worden meegenomen in de berekening.
Extra informatie Extra informatie is:
 • Document(en) met betrekking tot deze indicator. (Voorkeursformaat: pdf)
Vergelijkingsgroep Vergelijkgingsgroep is op basis van scholen met dezelfde schoolsamenstelling.
Databron Dit is een centrale indicator. De gegevens voor deze indicator worden aangeleverd door DUO. Het databestand ‘PO-VO’ bevat de gekoppelde gegevens van de verschillende 1Cijfer-bestanden voor PO en VO waarin voor elke onderwijsdeelnemer in het bekostigd onderwijs vanaf 2003 de onderwijsroute kan worden gevolgd.

Het 1CijferVO-bestand wordt samengesteld uit de gegevens over instellingen van de Basisregistratie Instellingen. De 1CijferVO-bestanden worden per schooljaar opgemaakt.

Berekeningswijze Er wordt gekeken naar alle leerlingen die in het gegeven schooljaar in leerjaar drie zitten op de school en afkomstig zijn uit het bekostigd po. Vervolgens wordt gekeken welke positie zij hebben ten opzichte van het basisschooladvies. Deze positie wordt vertaald naar categorieën op, boven en onder advies.

Voorbeelden:

 • Een leerling met vmbo-b-advies die in leerjaar drie op het vmbo-k onderwijs volgt, zit boven advies.
 • Een leerling met havo/vwo-advies die in leerjaar drie op de havo onderwijs volgt, zit op advies. Wanneer deze leerling in leerjaar drie op het vwo onderwijs volgt, zit hij/zij boven advies.
 • Een leerling met havo-advies die in leerjaar drie op het vmbo-(g)t onderwijs volgt, zit onder advies.
 • Een leerling met havo-advies die in leerjaar drie in een havo/vwo brugklas onderwijs volgt, zit boven advies.
Validiteit en betrouwbaarheid Het databestand ‘PO-VO’ bestaat uit de 1Cijfer-bestanden van po en vo. Het 1Cijfer-bestand wordt samengesteld uit de gegevens over instellingen van de Basisregistratie Instellingen. De basisregistratie gegevens zijn aangeleverd en geaccordeerd door de instellingen zelf. DUO verzamelt, beheert en controleert de gegevens op interne consistentie.
Toelichting Deze indicator wordt (nog) niet opgenomen in de vergelijkingsfunctie.

Reacties (0)