Vraag & antwoord
Oudertevredenheid (Vensters PO)
Geplaatst door Kennisnet op 19 juli 2018 14:08:43
Naam Oudertevredenheid
Omschrijving Deze indicator toont informatie over de tevredenheid van ouders over de school.
Basisinformatie Basisinformatie is:
 • Oudertevredenheid:

De scores op de vragenlijst oudertevredenheid worden getoond. Daarnaast wordt over deze scores een gemiddelde ‘tevredenheidsscore’ berekend.

Extra informatie
ManagementVenster
Definitie Informatie wordt getoond over:
 • Oudertevredenheid
Databron Dit is een decentrale indicator. De gegevens voor deze indicator worden aangeleverd door de school of door de partij die het onderzoek afneemt.

De afnameperiode van het tevredenheidsonderzoek loopt elk schooljaar van 1 november tot en met 30 april.

Er zijn verschillende leveranciers van tevredenheidsonderzoeken aangesloten bij Vensters. Op vensters.nl is een overzicht te vinden.
Wanneer een school een onderzoek heeft afgenomen bij een van de aangesloten leveranciers is het mogelijk om de gegevens automatisch door te sturen naar Vensters.

Wegens technische redenen is de Vensters enquêtetool in schooljaar 2017-2018 naar verwachting vanaf 8 januari 2018 te gebruiken.
Beschikbaarheid BO / SBO / SO
Vergelijkingsgroep De benchmark is van toepassing op alle scholen die de resultaten van Oudertevredenheid hebben gepubliceerd.
Berekeningswijze De vragen die worden afgenomen op een 4-puntsschaal, worden omgezet naar een 10-puntsschaal.


Omrekening van de 4-puntsschaal gebeurt volgens de volgende formule: 3*gemiddelde - 2.

Validiteit en betrouwbaarheid De school is zelf verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van de gegevens van deze indicator.
Toelichting

Een demoversie van deze tevredenheidsenquête is te vinden op https://nl.research.net/r/DEMO-POTO.

Vragenlijst oudertevredenheid

 1. In hoeverre gaat uw kind met plezier naar school?
 2. Hoe veilig voelt uw kind zich op school?
 3. Hoe tevreden bent u over de opvoedkundige aanpak van de school?
 4. Hoe tevreden bent u over uw contact met de medewerkers van de school?
 5. Hoe tevreden bent u over wat uw kind leert op school?
 6. In hoeverre sluit wat uw kind leert aan bij zijn of haar niveau?
 7. Vindt u dat uw kind voldoende wordt uitgedaagd om zich maximaal te ontwikkelen?
 8. Hoe tevreden bent u over de vakbekwaamheid van de leerkrachten?
 9. Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt over wat er op school gebeurt?
 10. Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt over uw kind?
 11. Welk rapportcijfer geeft u de school?

Alle vragen zijn verplicht. Voor de antwoorden wordt een 4-puntsschaal gebruikt met de volgende waarden:

1 = - -
2 = -
3 = +
4 = + +


Reacties (0)