Vraag & antwoord
Waar moet ik rekening mee houden met de Algemene Verordening Gegevensbescherming?
Geplaatst door Kennisnet op 07 mei 2019 13:21:57
Kort gezegd moet het schoolbestuur (bevoegd gezag) informatiebeveiliging en privacy (IBP) op orde hebben.

Om duidelijk te maken wat dat inhoudt, heeft Kennisnet in samenwerking met de PO-Raad en VO-raad de 'Aanpak IBP' ontwikkeld:
https://aanpakibp.kennisnet.nl


Dit antwoord is een korte samenvatting. Hoewel aan de totstandkoming hiervan de uiterste zorg is besteed, aanvaarden de auteur(s), redacteur(s), PO-Raad, VO-raad en Kennisnet geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten, onvolkomenheden of schade als gevolg van het gebruik van dit antwoord. Raadpleeg altijd de Aanpak IBP en neem eventueel contact op met de Helpdesk IBP. Bij twijfel of juridische geschillen wordt geadviseerd om een deskundige in te huren zoals een advocaat, ict-consultant of een in privacy gespecialiseerd jurist.