Vraag & antwoord
Is de Aanpak IBP conform de AVG?
Geplaatst door Kennisnet op 07 mei 2019 21:36:14
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/

Ja, de wetgeving van de AVG is in de Aanpak IBP verwerkt. Op alle pagina's ziet u bij het item Is het wettelijk verplicht? een verwijzing naar relevante AVG artikelen.

Wij zijn continu bezig om de Aanpak IBP bij te werken. Dit doen we aan de hand van de laatste berichtgevingen vanuit Europa, de visie van de Autoriteit Persoonsgegevens. Maar ook aan de hand van best practices en voortschrijdende inzichten uit het onderwijs.


Dit antwoord is een korte samenvatting. Hoewel aan de totstandkoming hiervan de uiterste zorg is besteed, aanvaarden de auteur(s), redacteur(s), PO-Raad, VO-raad en Kennisnet geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten, onvolkomenheden of schade als gevolg van het gebruik van dit antwoord. Raadpleeg altijd de Aanpak IBP en neem eventueel contact op met de Helpdesk IBP. Bij twijfel of juridische geschillen wordt geadviseerd om een deskundige in te huren zoals een advocaat, ict-consultant of een in privacy gespecialiseerd jurist.