Vraag & antwoord
Wat moet ik doen als mijn leverancier wil afwijken van de model verwerkersovereenkomst?
Geplaatst door Kennisnet op 07 mei 2019 21:03:34
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/verwerkersovereenkomsten/

Het uitgangspunt van het privacyconvenant is dat zowel leveranciers als onderwijsinstellingen zich aan het model houden. Het model is een getoetste overeenkomst waar veel juristen naar gekeken hebben en het biedt voor alle partijen een goed kader voor het regelen van de privacy gerelateerde verantwoordelijkheden. Het hanteren van hetzelfde model scheelt veel werk.

Toch is het soms nodig om van het model af te wijken. Beide partijen, zowel het schoolbestuur als de leverancier, mogen aanpassingen aan de model verwerkersovereenkomst maken. De partijen moeten een heldere uitleg en duidelijke onderbouwing opnemen in een extra bijlage bij de verwerkersovereenkomst om de afspraken goed vast te leggen.

Kennisnet adviseert om zoveel mogelijk de model verwerkersovereenkomst aan te houden als het gaat om IBP-gerelateerde afspraken. Aanvullende afspraken die niet (alleen) IBP-gerelateerd kun je beter opnemen in andere overeenkomsten.

Indien je twijfelt aan de inhoud van de voorgelegde verwerkersovereenkomst, kun je deze het beste voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat. Kennisnet en de sectorraden kunnen geen ondersteuning bieden bij het beoordelen van de aangepaste verwerkersovereenkomst.

Dit antwoord is een korte samenvatting. Hoewel aan de totstandkoming hiervan de uiterste zorg is besteed, aanvaarden de auteur(s), redacteur(s), PO-Raad, VO-raad en Kennisnet geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten, onvolkomenheden of schade als gevolg van het gebruik van dit antwoord. Raadpleeg altijd de Aanpak IBP en neem eventueel contact op met de Helpdesk IBP. Bij twijfel of juridische geschillen wordt geadviseerd om een deskundige in te huren zoals een advocaat, ict-consultant of een in privacy gespecialiseerd jurist.