Vraag & antwoord
Mag een leverancier of school een bepaalde maatregel afdwingen met de verwerkersovereenkomst?
Geplaatst door Kennisnet op 07 mei 2019 20:47:21
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/verwerkersovereenkomsten/J

a, dat mag.

Een leverancier of schoolbestuur kan altijd een specifieke (beveiligings)maatregel opnemen in de verwerkersovereenkomst. Dit gebeurt in de praktijk vaak wanneer uit ervaringen blijkt dat scholen of leveranciers een bepaalde maatregel niet aantreffen, maar toch een goed idee vinden.

Om de onderwijsketen samen veiliger te krijgen, kan dit een aanvullend middel zijn om verbetering te stimuleren. Wij adviseren om het toevoegen van een specifieke maatregel in goed overleg te doen. Zowel scholen als leveranciers kunnen van elkaar leren en samen goede stappen zetten.

Dit antwoord is een korte samenvatting. Hoewel aan de totstandkoming hiervan de uiterste zorg is besteed, aanvaarden de auteur(s), redacteur(s), PO-Raad, VO-raad en Kennisnet geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten, onvolkomenheden of schade als gevolg van het gebruik van dit antwoord. Raadpleeg altijd de Aanpak IBP en neem eventueel contact op met de Helpdesk IBP. Bij twijfel of juridische geschillen wordt geadviseerd om een deskundige in te huren zoals een advocaat, ict-consultant of een in privacy gespecialiseerd jurist.