Vraag & antwoord
Kunnen Kennisnet of de sectorraden verwerkersovereenkomsten niet centraal afsluiten?
Geplaatst door Kennisnet op 07 mei 2019 20:45:59
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/verwerkersovereenkomsten/

Nee, dat kan (en mag) niet.

Volgens de privacywetgeving is ieder schoolbestuur verantwoordelijk voor het regelen van de privacy van leerlingen en medewerkers. Dat kan alleen als het bestuur zélf volledige zeggenschap heeft en houdt over de persoonsgegevens en zelf afspraken maakt.

Dit antwoord is een korte samenvatting. Hoewel aan de totstandkoming hiervan de uiterste zorg is besteed, aanvaarden de auteur(s), redacteur(s), PO-Raad, VO-raad en Kennisnet geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten, onvolkomenheden of schade als gevolg van het gebruik van dit antwoord. Raadpleeg altijd de Aanpak IBP en neem eventueel contact op met de Helpdesk IBP. Bij twijfel of juridische geschillen wordt geadviseerd om een deskundige in te huren zoals een advocaat, ict-consultant of een in privacy gespecialiseerd jurist.