Vraag & antwoord
Kan mijn distributeur namens mij een verwerkersovereenkomst afsluiten met de uitgever?
Geplaatst door Kennisnet op 07 mei 2019 19:26:23
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/verwerkersovereenkomsten/

Nee, dat kan (en mag) niet.

Volgens de privacywetgeving is in alle gevallen het schoolbestuur (bevoegd gezag) verantwoordelijk om de privacy van leerlingen en medewerkers te garanderen. Dat kan alleen als het bestuur zélf volledige zeggenschap heeft en houdt over de persoonsgegevens. De school moet opdracht geven aan iedere uitgever om persoonsgegevens te verwerken, dat mag niet via een ‘tussenpersoon’ zoals een distributeur.

Daarnaast wordt het door de PO-Raad en VO-raad als zeer onwenselijk ervaren dat distributeurs de uitgevers als onderaannemer (subverwerker) gaan zien: de school verliest daarmee ook controle over koppelingen en mogelijk zelfs over de didactische inhoud. De distributeur zou dan bepalen wat alle digitale leermiddelen doen en welke gegeven nodig zijn. De distributeur heeft maar een beperkte bemoeienis met de inhoud van het onderwijs, want daar gaat de school over.

Dit antwoord is een korte samenvatting. Hoewel aan de totstandkoming hiervan de uiterste zorg is besteed, aanvaarden de auteur(s), redacteur(s), PO-Raad, VO-raad en Kennisnet geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten, onvolkomenheden of schade als gevolg van het gebruik van dit antwoord. Raadpleeg altijd de Aanpak IBP en neem eventueel contact op met de Helpdesk IBP. Bij twijfel of juridische geschillen wordt geadviseerd om een deskundige in te huren zoals een advocaat, ict-consultant of een in privacy gespecialiseerd jurist.