Vraag & antwoord
Moet iedere school (bijvoorbeeld onder hetzelfde schoolbestuur) een verwerkersovereenkomst afsluiten?
Geplaatst door Kennisnet op 07 mei 2019 20:48:53
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/verwerkersovereenkomsten/

Dat hoeft in de meeste gevallen niet.

Het bevoegd gezag (schoolbestuur) van de onderwijsinstelling is volgens de privacywetgeving de verwerkingsverantwoordelijke. Deze moet een verwerkersovereenkomst afsluiten met alle leveranciers die persoonsgegevens ontvangen. Wanneer er meerdere vestigingen (scholen) onder één bevoegd gezag vallen kan het bevoegd gezag voor al deze vestigingen die onder het bevoegd gezag vallen één verwerkersovereenkomst met de leverancier afsluiten.

Het is mogelijk dat een schoolbestuur een mandaat geeft aan een schooldirecteur om voor zijn eigen school een verwerkersovereenkomst af te sluiten. Dit mag maar is meer uitzondering dan regel. De schoolbestuurder blijft namelijk eindverantwoordelijk voor de afspraken die de directeur maakt.

Dit antwoord is een korte samenvatting. Hoewel aan de totstandkoming hiervan de uiterste zorg is besteed, aanvaarden de auteur(s), redacteur(s), PO-Raad, VO-raad en Kennisnet geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten, onvolkomenheden of schade als gevolg van het gebruik van dit antwoord. Raadpleeg altijd de Aanpak IBP en neem eventueel contact op met de Helpdesk IBP. Bij twijfel of juridische geschillen wordt geadviseerd om een deskundige in te huren zoals een advocaat, ict-consultant of een in privacy gespecialiseerd jurist.