Vraag & antwoord
Wie is verantwoordelijk als ons domein niet op de naam van het schoolbestuur geregistreerd is?
Geplaatst door Kennisnet op 07 mei 2019 21:06:35

Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/rollen-en-verantwoordelijkheden/

Voor persoonsgegevens is de eindverantwoordelijke altijd het bevoegd gezag. Op wiens naam het domein is geregistreerd is daarvoor niet van belang.


Dit antwoord is een korte samenvatting. Hoewel aan de totstandkoming hiervan de uiterste zorg is besteed, aanvaarden de auteur(s), redacteur(s), PO-Raad, VO-raad en Kennisnet geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten, onvolkomenheden of schade als gevolg van het gebruik van dit antwoord. Raadpleeg altijd de Aanpak IBP en neem eventueel contact op met de Helpdesk IBP. Bij twijfel of juridische geschillen wordt geadviseerd om een deskundige in te huren zoals een advocaat, ict-consultant of een in privacy gespecialiseerd jurist.