Vraag & antwoord
Kunnen jullie de verwerkersovereenkomst die ik heb ontvangen controleren?
Geplaatst door Kennisnet op 07 mei 2019 19:28:03
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/verwerkersovereenkomsten/

Nee, dat kunnen we niet. Er is wel een alternatief.

Kennisnet is gefinancierd door het ministerie van OCW, en vanwege deze subsidie geen activiteiten kan verrichten die ‘marktverstorend’ zijn: we kunnen geen diensten verlenen of adviezen geven waarvoor scholen zelf juristen, advocaten of ict-adviseurs kunnen inschakelen. Kennisnet is geen (juridisch) advieskantoor. We kunnen daarom niet ingaan op zeer individuele verzoeken zoals de beoordeling van contracten of voorwaarden van leveranciers.

Veel scholen gebruiken systemen van een aantal leveranciers, bijvoorbeeld het student- of leerlingadministratiesysteem. Om te voorkomen dat schoolbesturen de verwerkersovereenkomsten van deze leveranciers zelf moeten beoordelen, zijn er in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en in het mbo werkgroepen IBP ingericht. Deze werkgroepen toetsen de verwerkersovereenkomsten van de grootste en meest gebruikte leveranciers. Dit maakt het nóg makkelijker om snel de juiste privacyafspraken te maken.

Via de nieuwsbrieven van de PO-Raad VO-raad en saMBO-ICT worden binnenkort de tot nu toe getoetste verwerkersovereenkomst gecommuniceerd.

Dit antwoord is een korte samenvatting. Hoewel aan de totstandkoming hiervan de uiterste zorg is besteed, aanvaarden de auteur(s), redacteur(s), PO-Raad, VO-raad en Kennisnet geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten, onvolkomenheden of schade als gevolg van het gebruik van dit antwoord. Raadpleeg altijd de Aanpak IBP en neem eventueel contact op met de Helpdesk IBP. Bij twijfel of juridische geschillen wordt geadviseerd om een deskundige in te huren zoals een advocaat, ict-consultant of een in privacy gespecialiseerd jurist.