Vraag & antwoord
Is het privacyconvenant - afgesloten met leveranciers van digitale onderwijsmiddelen - sluitend?
Geplaatst door Kennisnet op 07 mei 2019 19:22:20
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/verwerkersovereenkomsten/

Ja. In het privacyconvenant en de bijbehorende model verwerkersovereenkomst worden alle afspraken gemaakt die een schoolbestuurder, als verantwoordelijke voor de persoonsgegevens, moet maken.

Het convenant is voor meer dan de driekwart een invulling van de wettelijke bepalingen (de wet is vertaald naar de onderwijspraktijk). De rest wordt vastgelegd in de verwerkersovereenkomst.

Met de model verwerkersovereenkomst willen de PO-Raad en VO-raad ervoor zorgen dat alle schoolbesturen en leverancier op dezelfde manier omgaan met persoonsgegevens. Voor alle partijen die het privacyconvenant hebben ondertekend, is het gebruik van de model verwerkersovereenkomst verplicht. Meer informatie over het convenant en de aangesloten leverancier, is de vinden op https://www.privacyconvenant.nl/

Omdat het ministerie van OCW, de Onderwijsinspectie én de privacy toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens (AP) hebben meegekeken met deze afspraken, is het convenant te zien als een sectorale norm voor de omgang met leerling gegevens. Meer dan 300 leveranciers in het onderwijs hebben beloofd zich aan de afspraken van het convenant te houden!

Dit antwoord is een korte samenvatting. Hoewel aan de totstandkoming hiervan de uiterste zorg is besteed, aanvaarden de auteur(s), redacteur(s), PO-Raad, VO-raad en Kennisnet geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten, onvolkomenheden of schade als gevolg van het gebruik van dit antwoord. Raadpleeg altijd de Aanpak IBP en neem eventueel contact op met de Helpdesk IBP. Bij twijfel of juridische geschillen wordt geadviseerd om een deskundige in te huren zoals een advocaat, ict-consultant of een in privacy gespecialiseerd jurist.