Vraag & antwoord
Is er een data protection impact assessment (DPIA) of privacy impact assessment (PIA)?
Geplaatst door Kennisnet op 05 juli 2018 13:14:18
Nog niet, deze wordt in voor de zomer 2018 verwacht en in de aanpak IBP gezet. Houdt deze pagina in de gaten voor (geplande) updates:
https://maken.wikiwijs.nl/81891/Aanpak_IBP_voor_het_PO_en_VO#!page-3515806

Dit antwoord is een korte samenvatting. Hoewel aan de totstandkoming hiervan de uiterste zorg is besteed, aanvaarden de auteur(s), redacteur(s), PO-Raad, VO-raad en Kennisnet geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten, onvolkomenheden of schade als gevolg van het gebruik van dit antwoord. Raadpleeg altijd de Aanpak IBP en neem eventueel contact op met de Helpdesk IBP. Bij twijfel of juridische geschillen wordt geadviseerd om een deskundige in te huren zoals een advocaat, ict-consultant of een in privacy gespecialiseerd jurist.