Vraag & antwoord
Waar kan ik informatie vinden over bewaartermijnen?
Geplaatst door Kennisnet op 26 november 2018 14:29:33
In principe geldt voor leerlinggegevens een standaard bewaartermijn van 2 jaar nadat de leerling de school verlaten heeft. Er zijn op deze regel echter een aantal uitzonderingen.

Op onze Aanpak IBP staat een handreiking bwaartermijnen. In deze handreiking wordt uitgelegd wat bewaartermijnen zijn, en hoe je daar mee om moet gaan:
https://maken.wikiwijs.nl/81891/Informatiebeveiliging___Privacy#!page-4710227

Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens staan al wat richtlijnen met betrekking tot de bewaartermijnen van persoonsgegevens:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/persoonsgegevens/bewaren-van-persoonsgegevens
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/scholen-de-avg#hoe-lang-mag-ik-onder-de-avg-een-leerlingdossier-bewaren-6193

Dit antwoord is een korte samenvatting. Hoewel aan de totstandkoming hiervan de uiterste zorg is besteed, aanvaarden de auteur(s), redacteur(s), PO-Raad, VO-raad en Kennisnet geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten, onvolkomenheden of schade als gevolg van het gebruik van dit antwoord. Raadpleeg altijd de Aanpak IBP en neem eventueel contact op met de Helpdesk IBP. Bij twijfel of juridische geschillen wordt geadviseerd om een deskundige in te huren zoals een advocaat, ict-consultant of een in privacy gespecialiseerd jurist.