Vraag & antwoord
Waar kan ik informatie vinden over bewaartermijnen?
Geplaatst door Kennisnet op 07 mei 2019 19:09:40
Informatie over dit onderwerp vindt u op onze Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/bewaartermijnen/

Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens staan al wat richtlijnen met betrekking tot de bewaartermijnen van persoonsgegevens:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/persoonsgegevens/bewaren-van-persoonsgegevens
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/scholen-de-avg#hoe-lang-mag-ik-onder-de-avg-een-leerlingdossier-bewaren-6193

Dit antwoord is een korte samenvatting. Hoewel aan de totstandkoming hiervan de uiterste zorg is besteed, aanvaarden de auteur(s), redacteur(s), PO-Raad, VO-raad en Kennisnet geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten, onvolkomenheden of schade als gevolg van het gebruik van dit antwoord. Raadpleeg altijd de Aanpak IBP en neem eventueel contact op met de Helpdesk IBP. Bij twijfel of juridische geschillen wordt geadviseerd om een deskundige in te huren zoals een advocaat, ict-consultant of een in privacy gespecialiseerd jurist.