Vraag & antwoord
Moeten al mijn scholen een eigen IBP-beleid hebben?
Geplaatst door Kennisnet op 07 mei 2019 19:03:52
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/ibp-beleid/

Dat is niet nodig. Het schoolbestuur (bevoegd gezag) heeft voor alle scholen die onder het bestuur vallen één beleid. Op alle scholen moet daarmee op de zelfde manier met informatiebeveiliging en privacy worden omgegaan.

Het IBP-beleidsplan is een plan op bestuurlijk niveau, wat maakt dat het overkoepelend is voor alle scholen binnen het bestuur. Omdat voor alle scholen dezelfde wet- en regelgeving geldt, zouden wij dus zeker niet aanraden om voor iedere individuele school een IBP-beleidsplan op te stellen.

Wanneer scholen onder één bestuur erg van elkaar afwijken, bijvoorbeeld als een enkele school passend onderwijs biedt, raden we aan om een overkoepelend IBP-beleid te maken en een specifieker extra beleid voor de desbetreffende school.

Dit antwoord is een korte samenvatting. Hoewel aan de totstandkoming hiervan de uiterste zorg is besteed, aanvaarden de auteur(s), redacteur(s), PO-Raad, VO-raad en Kennisnet geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten, onvolkomenheden of schade als gevolg van het gebruik van dit antwoord. Raadpleeg altijd de Aanpak IBP en neem eventueel contact op met de Helpdesk IBP. Bij twijfel of juridische geschillen wordt geadviseerd om een deskundige in te huren zoals een advocaat, ict-consultant of een in privacy gespecialiseerd jurist.