Vraag & antwoord
Is deze casus een datalek?
Geplaatst door Kennisnet op 07 mei 2019 18:57:52
Informatie over dit onderwerp vindt u op de aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/beveiligingsincidenten-en-datalekken-melden/ 

Wij kunnen als Kennisnet niet beoordelen of u te maken hebt met een datalek. Dit moet een school zelf doen.

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een aantal stroomschema's toegelicht om u te helpen:
http://maken.wikiwijs.nl/bestanden/617325/Autoriteit_Persoonsgegevens_Meldplicht%20datalekken%20in%20het%20onderwijs.pdf

Daarin zie je dat je hoofdzakelijk moet bepalen:
  • Moet ik het melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens?
  • Moet ik het melden aan de betrokkene?
Je doet er goed aan om je redenatie ergens vast te leggen, zodat je daar een antwoord op kan geven als de Autoriteit Persoonsgegevens om uitleg vraagt.

Dit antwoord is een korte samenvatting. Hoewel aan de totstandkoming hiervan de uiterste zorg is besteed, aanvaarden de auteur(s), redacteur(s), PO-Raad, VO-raad en Kennisnet geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten, onvolkomenheden of schade als gevolg van het gebruik van dit antwoord. Raadpleeg altijd de Aanpak IBP en neem eventueel contact op met de Helpdesk IBP. Bij twijfel of juridische geschillen wordt geadviseerd om een deskundige in te huren zoals een advocaat, ict-consultant of een in privacy gespecialiseerd jurist.