Vraag & antwoord
Moet een school een functionaris gegevensbescherming (FG) aanstellen?
Geplaatst door Kennisnet op 07 mei 2019 17:33:36
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/functionaris-voor-gegevensbescherming/

Ja. Op grond van de AVG, artikel 37-39, moet een schoolbestuur (bevoegd gezag) een functionaris voor gegevensbescherming (FG) aanstellen. 

De verplichting om een FG te hebben geldt per organisatie. Niet iedere school moet een FG hebben, maar ieder schoolbestuur (bevoegd gezag). 

Daarnaast is het mogelijk dat schoolbesturen samenwerken en samen 1 FG aanstellen. In het mbo is dat inmiddels praktijk aan het worden: 3 of 4 mbo-instellingen regelen samen 1 FG en ze delen de kosten van die FG. De FG mag een interne medewerker zijn, maar kan ook worden 'ingehuurd'. Belangrijke eis is dat de FG op 'naam' moet worden ingehuurd: je kunt niet zeggen dat je een FG hebt (ingehuurd) bij schoolbestuur X, Y of Z, maar je moet de naam vermelden wie je FG is. Dat maakt het lastig om de sectorraden voor de gehele po- of vo-sector een gezamenlijke FG aan te laten stellen.

Er is door de sectorraden en Kennisnet een Handreiking FG gemaakt met alle informatie over het aanwijzen van een FG: https://aanpakibp.kennisnet.nl/functionaris-voor-gegevensbescherming/

Dit antwoord is een korte samenvatting. Hoewel aan de totstandkoming hiervan de uiterste zorg is besteed, aanvaarden de auteur(s), redacteur(s), PO-Raad, VO-raad en Kennisnet geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten, onvolkomenheden of schade als gevolg van het gebruik van dit antwoord. Raadpleeg altijd de Aanpak IBP en neem eventueel contact op met de Helpdesk IBP. Bij twijfel of juridische geschillen wordt geadviseerd om een deskundige in te huren zoals een advocaat, ict-consultant of een in privacy gespecialiseerd jurist.