Vraag & antwoord
Waarom moet een school een functionaris gegevensbescherming (FG) aanstellen?
Geplaatst door Kennisnet op 07 mei 2019 17:34:46
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanapak IBP https://support.kennisnet.org/Knowledgebase/Article/View/630/197/waarom-moet-een-school-een-functionaris-gegevensbescherming-fg-aanstellen

Volgens artikel 37 van de AVG moet je een FG aanstellen als:
  1. je een overheidsinstelling bent
  2. je organisatie 'hoofdzakelijk is belast met verwerkingen die vanwege hun aard, hun omvang en/of hun doeleinden regelmatige en stelselmatige observatie op grote schaal van betrokkenen vereisen'
  3. je belast bent met verwerking van voornamelijk bijzondere persoonsgegevens (zoals medische gegevens). 
Voor scholen gaat het om categorie b. Volgens de Engelse tekst van de AVG gaat het om het 'monitoren'. Scholen volgen leerlingen, monitoren hun gedrag en vorderingen de hele schooldag, en alle vorderingen worden vastgelegd. Dat wordt ook regelmatig gerapporteerd aan de ouders (in de rapporten). Dat gebeurt stelselmatig. Zonder dit monitoren en stelselmatig volgen en observeren is onderwijs geven niet mogelijk. Gesprekken met OCW en de Autoriteit Persoonsgegevens bevestigen deze conclusie.

Dit antwoord is een korte samenvatting. Hoewel aan de totstandkoming hiervan de uiterste zorg is besteed, aanvaarden de auteur(s), redacteur(s), PO-Raad, VO-raad en Kennisnet geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten, onvolkomenheden of schade als gevolg van het gebruik van dit antwoord. Raadpleeg altijd de Aanpak IBP en neem eventueel contact op met de Helpdesk IBP. Bij twijfel of juridische geschillen wordt geadviseerd om een deskundige in te huren zoals een advocaat, ict-consultant of een in privacy gespecialiseerd jurist.