Vraag & antwoord
Mag ik NAW-gegevens delen met de schoolfotograaf?
Geplaatst door Kennisnet op 07 mei 2019 17:26:32
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/verwerkersovereenkomsten/ en
https://aanpakibp.kennisnet.nl/achtergrond-en-vuistregels/

In standaardgevallen is het antwoord ja, maar wel met een verwerkersovereenkomst.

Een schoolfotograaf heeft gegevens nodig van leerlingen om de juiste foto’s bij de juiste klassen terecht te laten komen. Als de fotograaf zelf de foto’s verstuurt naar de ouders, dan zijn er adressen nodig. De school mag die dus alleen aan de fotograaf geven als er afspraken worden gemaakt wat de fotograaf met die gegevens mag doen.De schoolfotograaf is wel een verwerker voor de school, dus je moet een verwerkersovereenkomst afsluiten

De grondslag voor de verwerking (lees: leveren data leerlingen aan fotograaf) is om schoolfoto's te maken. Juridisch is het gerechtvaardigd belang. Dat 'hoort' bij het onderwijs, en de school gebruikt vaak zelf ook de pasfoto/klassenfoto voor eigen doelen (foto op de schoolpas of in Magister bijvoorbeeld).

Het beste is om de model verwerkersovereenkomst te gebruiken, maar is in de praktijk niet altijd makkelijk. Als de schoolfotograaf geen verwerkersovereenkomst wenst af te sluiten, probeer dan andere goede afspraken te maken wat de fotograaf wel en niet met de data mag. Dat kan in een brief of mail. Als de fotograaf meer met de gegevens wil doen van de leerlingen/ouders, dan moet hij/zij zelf toestemming vragen (bijv. vinkje zetten bij 'ja ik vind het goed om aanbieden van jou (de fotograaf) te krijgen').

Dit antwoord is een korte samenvatting. Hoewel aan de totstandkoming hiervan de uiterste zorg is besteed, aanvaarden de auteur(s), redacteur(s), PO-Raad, VO-raad en Kennisnet geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten, onvolkomenheden of schade als gevolg van het gebruik van dit antwoord. Raadpleeg altijd de Aanpak IBP en neem eventueel contact op met de Helpdesk IBP. Bij twijfel of juridische geschillen wordt geadviseerd om een deskundige in te huren zoals een advocaat, ict-consultant of een in privacy gespecialiseerd jurist.