Vraag & antwoord
Wat moet ik op school regelen rond het gebruik en de gevaren van social media?
Geplaatst door Kennisnet op 05 juli 2018 13:46:06
De volgende pagina in de aanpak IBP gaat in op de communicatie over digitale vaardigheden en social media richting leerlingen:
https://maken.wikiwijs.nl/81891/Aanpak_IBP_voor_het_PO_en_VO#!page-2201400

Dit antwoord is een korte samenvatting. Hoewel aan de totstandkoming hiervan de uiterste zorg is besteed, aanvaarden de auteur(s), redacteur(s), PO-Raad, VO-raad en Kennisnet geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten, onvolkomenheden of schade als gevolg van het gebruik van dit antwoord. Raadpleeg altijd de Aanpak IBP en neem eventueel contact op met de Helpdesk IBP. Bij twijfel of juridische geschillen wordt geadviseerd om een deskundige in te huren zoals een advocaat, ict-consultant of een in privacy gespecialiseerd jurist.