Vraag & antwoord
Zijn wij als school verantwoordelijk als ouders foto's van andere kinderen op Facebook plaatsen?
Geplaatst door Kennisnet op 07 mei 2019 17:18:08
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/fotos-en-videos-van-leerlingen/.

Zijn wij als school verantwoordelijk als ouders foto's van andere kinderen op Facebook plaatsen?
Nee, de school is niet verantwoordelijk voor wat ouders doen. Een ouder die op een schoolfeest een foto maakt van dansende kinderen, en dat op Facebook plaatst, is daar zelf verantwoordelijk voor.

Maar er mag wel van de school worden verwacht dat er afspraken met ouders worden gemaakt als de ouders in opdracht van de school handelen (‘hulpouders’). Gaan ouders mee op schoolreis, dan gelden er afspraken met ouders (om 12.30 uur in het restaurant voor de patat), dus afspraken maken over foto’s maken hoort daar ook bij. Je kunt daarbij ouders ‘verbieden’ om foto’s openbaar op sociale media te zetten (ouders mogen de foto’s dus wel maken maar niet publiek delen), of ouders juist uitnodigen om de leukste foto’s te delen met de groepsleerkracht die een selectie maakt.

Wel kan een school, in samenwerking met bijvoorbeeld de GMR of ouderraad, het gesprek aangaan met ouders en heldere afspraken/voorlichting geven over wenselijk gedrag over het maken van foto’s van kinderen.

Dit antwoord is een korte samenvatting. Hoewel aan de totstandkoming hiervan de uiterste zorg is besteed, aanvaarden de auteur(s), redacteur(s), PO-Raad, VO-raad en Kennisnet geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten, onvolkomenheden of schade als gevolg van het gebruik van dit antwoord. Raadpleeg altijd de Aanpak IBP en neem eventueel contact op met de Helpdesk IBP. Bij twijfel of juridische geschillen wordt geadviseerd om een deskundige in te huren zoals een advocaat, ict-consultant of een in privacy gespecialiseerd jurist.