Vraag & antwoord
Mogen we gebruik maken van cameratoezicht voor wangedrag of diefstal?
Geplaatst door Kennisnet op 07 mei 2019 16:58:52
Informatie over dit onderwerp en de precieze regels, kun je vinden in de Aanpak IBP over cameratoezicht: https://aanpakibp.kennisnet.nl/cameratoezicht/

Het maken van camerabeelden is aan veel regels gebonden. Vuistregel is dat preventief toezicht (beveiligingscamera’s) is toegestaan als dat vooraf duidelijk ‘kenbaar is gemaakt’ (maar camera’s mogen niet overal hangen). Het gericht volgen van leerlingen of medewerkers (er wordt een camera opgehangen die standaard inzoomt op 1 leerling) is niet zomaar toegestaan en moet worden aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Belangrijk in deze kwestie is het dat de school eerst moet nagaan of er geen andere mogelijkheid is, die minder ingrijpend is voor de privacy van betrokkenen. Vervolgens kan dan op grondslag van het gerechtvaardigd belang besloten worden dat camerabeelden noodzakelijk zijn om de sociale en fysieke veiligheid van leerlingen te garanderen. In dit kader mogen pesters met hun gedrag geconfronteerd worden.

Vervolgens moet er wel rekening gehouden worden met de informatieplicht (naar ouders en leerlingen), bijvoorbeeld via website, welke mogelijk gelijk al een preventieve rol kan hebben. Ook moet het bewaartermijn van 4 weken in acht genomen worden. Wanneer er een incident plaatsvindt, wordt deze bewaartermijn van de betreffende beelden verlengd (tot de afhandeling van het incident). Verder moet bewust worden omgegaan met het schriftelijk vastleggen van de kwalificatie van het gedrag. Denk bijvoorbeeld aan vragen als; ‘Waar wordt het pestgedrag genoteerd?’, ‘Wie kan dit inzien?’ en ‘Welke namen worden hier genoemd?’.


Dit antwoord is een korte samenvatting. Hoewel aan de totstandkoming hiervan de uiterste zorg is besteed, aanvaarden de auteur(s), redacteur(s), PO-Raad, VO-raad en Kennisnet geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten, onvolkomenheden of schade als gevolg van het gebruik van dit antwoord. Raadpleeg altijd de Aanpak IBP en neem eventueel contact op met de Helpdesk IBP. Bij twijfel of juridische geschillen wordt geadviseerd om een deskundige in te huren zoals een advocaat, ict-consultant of een in privacy gespecialiseerd jurist.