Vraag & antwoord
Welke gegevens mag een school met de GGD delen?
Geplaatst door Kennisnet op 07 mei 2019 18:38:39
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/uitwisselen-van-persoonsgegevens/ onder het item Hou rekening met / Gegevensuitwisseling bij gezondheidsonderzoeken.

De GGD heeft twee vormen van informatie vragen:
  1. Voor het plannen van afspraken willen ze weten welke leerling in welke klas zit. Die informatie mogen/moeten GGD’s uit BRON halen (DUO). Dat werkt nu niet goed. Daarom vragen GGD’s lijsten van leerlingen (welke klas etc). Die lijst mag de school delen, maar dat is niet verplicht.
  2. GGD’s vragen ook scholen om lijsten in te vullen: hoe gaat het met welke leerling. Of de GGD vraagt scholen om tijdens de lessen om en vragenlijst door de leerlingen in te laten vullen. Voor al deze vragenlijsten is wél toestemming vereist. Dat heeft te maken met de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst: jeugdartsen staan in het BIG-regiser en daarmee gehouden de WGBO te volgen, en volgens de WGBO moet je toestemming hebben om met de (mentale of fysieke) gezondheid van leerlingen aan te slag te gaan. Dus voor deze vragenlijsten moet de GGD (niet de school) toestemming vragen.
De AVG eist niet dat je altijd toestemming hebt. In het advies op de site van de VO-raad (https://www.vo-raad.nl/nieuws/advies-gegevenslevering-aan-ggd-vrijwillig-en-onverplicht) staat juist dat je met de grondslag algemeen belang deze lijsten wel mag delen. Want: publieke gezondheid is het algemeen belang, dat is de taak van jeugdartsen. Je werkt als school daaraan mee omdat het college van B&W de GGD gemandateerd heeft om zorg te dragen voor de publieke gezondheid. Daarom mag dit dus wel, maar een wettelijke verplichting is dit niet.

Voor het primair onderwijs heeft de PO-Raad ook een advies geschreven (https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/scholen-niet-wettelijk-verplicht-om-gegevens-aan-jeugdgezondheidszorg-te).

Dit antwoord is een korte samenvatting. Hoewel aan de totstandkoming hiervan de uiterste zorg is besteed, aanvaarden de auteur(s), redacteur(s), PO-Raad, VO-raad en Kennisnet geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten, onvolkomenheden of schade als gevolg van het gebruik van dit antwoord. Raadpleeg altijd de Aanpak IBP en neem eventueel contact op met de Helpdesk IBP. Bij twijfel of juridische geschillen wordt geadviseerd om een deskundige in te huren zoals een advocaat, ict-consultant of een in privacy gespecialiseerd jurist.