Vraag & antwoord
In welke gevallen mag een school communiceren met het BSN van leerlingen?
Geplaatst door Kennisnet op 07 mei 2019 18:07:33
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/uitwisselen-van-persoonsgegevens/ item Verdieping onderwerp Uitwisselen PGN

Het PGN (BSN of onderwijsnummer) mag alleen gebruikt worden als er een specifieke wettelijke grond voor he gebruik is. Deze wettelijke gronden zijn onder andere te vinden in art 178a Wpo en resp. art 103b Wvo.

Enkele voorbeelden wanneer het bevoegd gezag wel met een PGN mag communiceren:
  • communicatie met (de ouders van) de betreffende leerling;
  • communicatie met een andere school in het geval van overstap van de betreffende leerling;
  • in contact met een school als bedoeld in de wet op de expertisecentra in het kader van ondersteuning die deze school biedt in de zin van aart 8a lid 1 Wet op de expertisecentra.

Het BSN mag niet gebruik worden om informatie uit te wisselen met samenwerkingsverbanden passend onderwijs.

Algemene informatie over het BSN kun je hier vinden:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/persoonsgegevens/vraag-en-antwoord/welke-organisaties-mogen-mijn-burgerservicenummer-bsn-gebruiken

Dit antwoord is een korte samenvatting. Hoewel aan de totstandkoming hiervan de uiterste zorg is besteed, aanvaarden de auteur(s), redacteur(s), PO-Raad, VO-raad en Kennisnet geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten, onvolkomenheden of schade als gevolg van het gebruik van dit antwoord. Raadpleeg altijd de Aanpak IBP en neem eventueel contact op met de Helpdesk IBP. Bij twijfel of juridische geschillen wordt geadviseerd om een deskundige in te huren zoals een advocaat, ict-consultant of een in privacy gespecialiseerd jurist.