Vraag & antwoord
Mag ik een leerplichtambtenaar een account geven in de leerlingadministratie?
Geplaatst door Kennisnet op 09 juli 2018 10:08:47
NEe, want een belangrijk uitgangspunt bij het delen van informatie is dataminimalisatie.

Een leerplichtambtenaar heeft alleen recht op die informatie die hij/zij strikt noodzakelijk nodig heeft voor de uitoefening van zijn werk. Het geven van een account (toegang tot de gehele administratie) komt daar niet mee overeen en is zelfs in strijd met de wet. Een leerplichtambtenaar hoeft niet te zien dat een voorbeeldige leerling één uur mist… Het is nog altijd de school die bepaalt welke leerlingen met de leerplichtambtenaar besproken moeten worden.

Dit antwoord is een korte samenvatting. Hoewel aan de totstandkoming hiervan de uiterste zorg is besteed, aanvaarden de auteur(s), redacteur(s), PO-Raad, VO-raad en Kennisnet geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten, onvolkomenheden of schade als gevolg van het gebruik van dit antwoord. Raadpleeg altijd de Aanpak IBP en neem eventueel contact op met de Helpdesk IBP. Bij twijfel of juridische geschillen wordt geadviseerd om een deskundige in te huren zoals een advocaat, ict-consultant of een in privacy gespecialiseerd jurist.