Vraag & antwoord
Mag een school zonder toestemming een leerling een e-mailadres geven vanuit school?
Geplaatst door Kennisnet op 07 mei 2019 18:19:57
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/achtergrond-en-vuistregels/

Ja, het vragen van toestemming aan de ouders is hiervoor niet nodig.

De school beslist dat een e-mailadres nodig is voor het onderwijs. De school schakelt ook leveranciers in (zoals bijvoorbeeld Noordhoff of Heutink) die gegevens van de school krijgen; daar is ook geen toestemming voor nodig.

Natuurlijk moet je wel met je leverancier de nodige afspraken maken over het beschermen van de persoonsgegevens. Dat wordt geregeld in de zogenaamde leveringsvoorwaarden of “online service terms”, waarmee je als school akkoord gaat. In de volgende link vind je meer informatie over de voorwaarden van bijvoorbeeld Office 365: https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/analyse-office365-levert-geen-problemen-voor-privacy

Dit antwoord is een korte samenvatting. Hoewel aan de totstandkoming hiervan de uiterste zorg is besteed, aanvaarden de auteur(s), redacteur(s), PO-Raad, VO-raad en Kennisnet geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten, onvolkomenheden of schade als gevolg van het gebruik van dit antwoord. Raadpleeg altijd de Aanpak IBP en neem eventueel contact op met de Helpdesk IBP. Bij twijfel of juridische geschillen wordt geadviseerd om een deskundige in te huren zoals een advocaat, ict-consultant of een in privacy gespecialiseerd jurist.