Vraag & antwoord
Mag ik leerlingdossiers per post verzenden?
Geplaatst door Kennisnet op 07 mei 2019 18:26:36
Informatie over dit ondewerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/uitwisselen-van-persoonsgegevens/ bij Stap 3

Door het briefgeheim is de post een veilige manier van verzenden.

Ook wordt fysieke post minder snel onderschept of verkeerd geadresseerd dan een e-mail.

Dit antwoord is een korte samenvatting. Hoewel aan de totstandkoming hiervan de uiterste zorg is besteed, aanvaarden de auteur(s), redacteur(s), PO-Raad, VO-raad en Kennisnet geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten, onvolkomenheden of schade als gevolg van het gebruik van dit antwoord. Raadpleeg altijd de Aanpak IBP en neem eventueel contact op met de Helpdesk IBP. Bij twijfel of juridische geschillen wordt geadviseerd om een deskundige in te huren zoals een advocaat, ict-consultant of een in privacy gespecialiseerd jurist.