Vraag & antwoord
Kan Kennisnet een presentatie/workshop/bijeenkomst geven voor informatiebeveiliging en privacy?
Geplaatst door Kennisnet op 07 mei 2019 21:09:57
Informatie over IBP vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/
Zoekt u een IBP leverancier? Kijk dan ook een op
https://www.ibp-plein.nl/

Kennisnet wordt gefinancierd door het ministerie van OCW, en kan vanwege deze subsidie geen activiteiten kan verrichten die ‘marktverstorend’ zijn: we kunnen geen diensten verlenen of adviezen geven waarvoor scholen zelf juristen, advocaten of ict-adviseurs kunnen inschakelen. Kennisnet is geen advieskantoor.

Om scholen in het po en vo voor te lichten, is er door de PO-Raad, VO-raad en Kennisnet gekozen om landelijk (en wanneer mogelijk regionaal) bijeenkomsten te (blijven) organiseren over informatiebeveiliging en privacy. Kijk op de website van Kennisnet en de sectorraden om te zien wanneer deze bijeenkomsten plaatsvinden. Het organiseren of bijwonen van bijeenkomen voor individuele schoolbesturen is dus helaas niet mogelijk.Dit antwoord is een korte samenvatting. Hoewel aan de totstandkoming hiervan de uiterste zorg is besteed, aanvaarden de auteur(s), redacteur(s), PO-Raad, VO-raad en Kennisnet geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten, onvolkomenheden of schade als gevolg van het gebruik van dit antwoord. Raadpleeg altijd de Aanpak IBP en neem eventueel contact op met de Helpdesk IBP. Bij twijfel of juridische geschillen wordt geadviseerd om een deskundige in te huren zoals een advocaat, ict-consultant of een in privacy gespecialiseerd jurist.