Vraag & antwoord
Kan Kennisnet ons helpen met een specifiek onderwerp rondom informatiebeveiliging en privacy?
Geplaatst door Kennisnet op 07 mei 2019 21:12:03
Informatie over IBP vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl
Leveranciers die u wellicht kunnen helpen met IBP in het onderwijs vindt u op https://www.ibp-plein.nl

Nee, dat kunnen we niet.

Kennisnet en de sectorraden detacheren geen experts om scholen te begeleiden. Kennisnet wordt gefinancierd door het ministerie van OCW, en kan vanwege deze subsidie geen activiteiten kan verrichten die ‘marktverstorend’ zijn: we kunnen geen diensten verlenen of adviezen geven waarvoor scholen zelf juristen, advocaten of ict-adviseurs kunnen inschakelen. Kennisnet is geen advieskantoor.

Dat laat onverlet dat we scholen (en het onderwijsveld als geheel) wel op een andere manier helpen om IBP op orde te krijgen. Om scholen te ondersteunen hebben Kennisnet en de sectorraden de aanpak IBP ontwikkeld. Deze pragmatische ‘Aanpak IBP’ helpt scholen om een (kort) beleid te maken, en op basis daarvan de nodige activiteiten te starten en afspraken vast te leggen. De aanpak bevat uitleg, voorbeelden en templates. De aanpak kun je hier vinden:
https://aanpakibp.kennisnet.nl

Onze ervaring leert dat veel vragen van scholen beantwoord worden in deze ‘Aanpak IBP’. De aanpak wordt actief onderhouden met nieuwe best practices, inzichten en terugkoppeling uit de praktijk. Staat het antwoord er niet, laat het ons dan vooral weten.

Wij kunnen als Kennisnet ook geen marktpartijen aanbevelen vanwege onze onafhankelijke status, evenmin kunnen wij een voorkeur uitspreken voor partijen.

Kennisnet heeft een marktplaats ontwikkeld waar leveranciers van diensten voor scholen rondom informatiebeveiliging en privacy bij elkaar zijn gebracht. Op deze website kan je en leverancier zoeken en vinden:
https://www.ibp-plein.nl

Dit antwoord is een korte samenvatting. Hoewel aan de totstandkoming hiervan de uiterste zorg is besteed, aanvaarden de auteur(s), redacteur(s), PO-Raad, VO-raad en Kennisnet geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten, onvolkomenheden of schade als gevolg van het gebruik van dit antwoord. Raadpleeg altijd de Aanpak IBP en neem eventueel contact op met de Helpdesk IBP. Bij twijfel of juridische geschillen wordt geadviseerd om een deskundige in te huren zoals een advocaat, ict-consultant of een in privacy gespecialiseerd jurist.