Vraag & antwoord
Waarom is er geen ingevuld dataregister?
Geplaatst door Kennisnet op 07 mei 2019 17:59:32
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/register-van-verwerkingsactiviteiten/ onder stap 4 en onderaan de pagina en bij https://aanpakibp.kennisnet.nl/rollen-en-verantwoordelijkheden/

Een bevoegd gezag is zelf verantwoordelijk om een verwerkingsregister aan te leggen. De werkgroepen IBP van de sectorraden proberen een ingevulde versie te maken, maar een bevoegd gezag moet deze alsnog nalopen en controleren. Ieder bevoegd gezag is ook net wat anders.

Er zijn al wel veel suggesties ingevuld:
  • Direct onder het vakje met de verwerkingsverantwoordelijke staat een grondslag op basis waarvan de uitwisseling plaatsvindt te staan ( bij DUO is dat de W van wettelijk);
  • In de kolom ervoor staan per persoonsgegeven voor welke verwerkingsdoeleinden ze gebruikt kunnen worden (bv. bij naam staat a t/m g) en bij geboortedatum alleen a en c.
Een school hoeft dan alleen die gegevens te controleren en met kruisjes aan te geven welke persoonsgegevens er per verwerkingsverantwoordelijke uitgewisseld worden. Ook hiervoor zijn de werkgroepen IBP van de sectorraden bezig suggesties te maken.

Dit antwoord is een korte samenvatting. Hoewel aan de totstandkoming hiervan de uiterste zorg is besteed, aanvaarden de auteur(s), redacteur(s), PO-Raad, VO-raad en Kennisnet geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten, onvolkomenheden of schade als gevolg van het gebruik van dit antwoord. Raadpleeg altijd de Aanpak IBP en neem eventueel contact op met de Helpdesk IBP. Bij twijfel of juridische geschillen wordt geadviseerd om een deskundige in te huren zoals een advocaat, ict-consultant of een in privacy gespecialiseerd jurist.