Vraag & antwoord
Mijn school is toch te klein om een dataregister te moeten invullen?
Geplaatst door Kennisnet op 07 mei 2019 17:55:10
Informatie over dit onderwerp vindt u op de Aanpak IBP https://aanpakibp.kennisnet.nl/register-van-verwerkingsactiviteiten/

Organisaties met minder dan 250 medewerkers hoeven normaliter geen verwerkingsregister aan te leggen. Enkele uitzonderingen zijn persoonsgegevens die niet incidenteel worden verwerkt en persoonsgegevens die een hoog risico inhouden.

Dat is voor scholen van toepassing, zodat ook kleine scholen een register moeten hebben. Zie ook:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/verantwoordingsplicht#ben-ik-verplicht-om-een-register-van-verwerkingsactiviteiten-op-te-stellen-6101

Dit antwoord is een korte samenvatting. Hoewel aan de totstandkoming hiervan de uiterste zorg is besteed, aanvaarden de auteur(s), redacteur(s), PO-Raad, VO-raad en Kennisnet geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten, onvolkomenheden of schade als gevolg van het gebruik van dit antwoord. Raadpleeg altijd de Aanpak IBP en neem eventueel contact op met de Helpdesk IBP. Bij twijfel of juridische geschillen wordt geadviseerd om een deskundige in te huren zoals een advocaat, ict-consultant of een in privacy gespecialiseerd jurist.